Na podstawie wielu plików xml program wyodrebnia poszczególne dane i Tworzy jeden plik csv.